Ús del georadar per a la caracterització de paviments i revestiment de túnels


Els estudis amb georadar més habituals en túnels estan relacionats amb el paviment i el seu revestiment.


Estudi de paviments de túnels

Els paviments de túnels solen ser estructures singulars, formades per llosa de formigó i una fina capa d’asfalt superficial. La bona conservació d’aquesta estructura és fonamental per no incórrer en futurs costos per reparacions.

El georadar és una eina molt potent per al diagnòstic de futurs errors d’aquesta estructura, amb un assaig d’alt rendiment.

Equip de georadar treballant en paviment de túnel.

Revestiments de túnels

El revestiment de túnels pot ser mitjançant mitjançant dovelles o gunita, és a dir, formigó amb fibres, que permet generar una capa de sosteniment. Al costat d’ella, una altra capa més superficial de formigó encofrat, té la funció d’homogeneïtzar i protegir la capa gunitada.

El georadar és una eina molt indicada per a determinar gruixos de les capes de revestiment de formigó i identificar zones amb buits o anomalies després d’elles.

Inspecció visual de fissures en túnel de dovelles.
Inspecció amb georadar en parets laterals.

A més, mitjançant elevador i perxa, és possible realitzar un model complet de tot el revestiment obtenint perfils en clau, espatlles i parets laterals.

Inspecció en espatlles i clau.

Finalment, els punts singulars on s’obtenen dades de sondejos, serveixen per calibrar i comprovar l’exactitud del model tridimensional registrat i generat amb georadar.

Inspecció amb georadar sobre un punt de sondeig.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?