Cartografia de xarxes de serveis afectats, canonades o instal·lacions soterrades en zones urbanes mitjançant georadar


La detecció i aixecament de canonades i instal·lacions enterrades en via pública mitjançant tècniques no invasives, permet minimitzar riscos d’accidents i trencaments.

Els tipus de treballs més comuns en aquest camp són:

  • Georadar multifreqüència per la localització in-situ.
  • Georadar de matriu STREAM 3D per a la cartografia de serveis.

Georadar multifreqüència per la localització in-situ.

En zones amb un espai de treball molt limitat i una gran densitat de serveis, convé utilitzar equips de geofísica petits i molt manejables, com els equips amb antenes multifreqüència.

Ús d’un equip multifreqüència en vorera.
Ús d’un equip multifreqüència en calçada.

Georadar de matriu STREAM 3D per a la cartografia de serveis.

Les zones urbanes poden tenir grans dimensions i ocupen vials públics, de manera que es recomana l’ús d’equips que permetin minimitzar el temps d’ocupació.

Aquest és el cas de l’equip d’altes prestacions Radar 3D STREAM, que cobreix tota la superfície de treball i pot ser desplaçat de forma manual o motoritzada.

Ús de l’equip de Radar 3D STREAM manual.
Ús de l’equip de Radar 3D STREAM motoritzat.
Resultat d’una inspecció amb Radar 3D STREAM.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?