Ús del georadar per a la caracterització de ponts

La geofísica pot ajudar a escanejar i estudiar les diverses parts estructurals d’un pont de formigó. Bé sigui amb georadar o amb altres tècniques, les parts principals d’un pont a estudiar, poden ser:


  • Escanejat de la mènsula o pilars.
  • Escanejat del tauler o del paviment.
  • Detecció de cimentacions.

Escanejat de la mènsula o pilars

Les estructures principals de formigó armat, poden ser escanejades mitjançant un equip de georadar d’alta freqüència per generar un as-built de l’armat del formigó.

Escanejat de la mènsula de l’viaducte de l’Metro mitjançant georadar d’alta freqüència.

Escanejat del tauler o del paviment

A més, la zona del tauler, també pot ser escanejada mitjançant georadar per a l’estudi de les diferents capes de formigó o asfalt que contingui el paviment, així com el nivell d’adherència entre elles.

En estructures de tipus viaducte, amb gran longitud, és recomanable utilitzar un equip d’alt rendiment instal·lat en un vehicle de tracció mecànica.

Escanejat de el tauler d’un viaducte d’autovia mitjançant georadar d’alt rendiment.

El resultat de l’estudi és un model de superfícies que permet comprovar el gruix o el nivell de deteriorament d’un paviment en totes les zones del tauler.

Model de gruixos de paviment de el tauler d’un pont.

Detecció de cimentacions

Finalment i mitjançant altres assajos com la tomografia elèctrica o la sísmica de refracció és possible estudiar la tipologia de fonamentació que suporta l’estructura d’un pont.

Estudi de les cimentacions d’un pont de ferrocarril mitjançant tomografia elèctrica.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?