Barcelona acollirà un gran Data Center al Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona, vora la nova estació de Metro de la línia 9 SUD i molt ben comunicat per la Ronda Litoral.

El solar on està ubicat, al igual que molts solars de la Zona Franca, ha estat ocupat per d’altres instal·lacions industrials en diverses ocasions durant el segle XX i s’ha utilitzat, més recentment, com a magatzem temporal per a les obres de Metro de la Línia 9 SUD de Barcelona. Aquest fet pot implicar la presència de contaminants al subsòl com ara antics reblerts o estructures soterrades, dipòsits d’emmagatzematge, canals o restes de fonamentacions d’edificacions antigues parcialment desenrunades.

El mètodes geofísics permeten detectar, mitjançant mètodes no destructius, anomalies associades a restes soterrades que interferiran amb les fonamentacions de la nova estructura, en aquest cas l’edifici del Data Center.

GEOTOPSA, fa uns dies hem estat treballant per escanejar mitjançant campanyes amb georadar i tomografia elèctrica, la totalitat de la parcel·la, identificant l’estratigrafia geològica superficial i les zones amb antics reblerts i estructures soterrades.

Compartim amb vosaltres algunes imatges preses durant la campanya geofísica:

A continuació es mostra un exemple de perfil tomografia elèctrica on es mostren contaminants (taques de color verd) soterrats i detectats.