Ús del georadar per a la caracterització de paviments viaris o instal·lacions sota la calçada

El georadar és una eina cada vegada més utilitzada en paviments viaris interurbans o en calçades urbanes. Els beneficis que pot aportar un assaig amb georadar sobre un paviment viari solen ser:


  • La localització d’instal·lacions soterrades.
  • La caracterització i gruixos de el ferm d’una calçada.

Localització d’instal·lacions soterrades

L’aixecament de xarxes de serveis sota paviments vials és una utilitat molt apreciada, especialment en eixos viaris i autopistes urbanes.

Antena de Radar “Deep Inspection” de GEOTOPSA

En infraestructures d’altes prestacions, la limitació en temps d’ocupació en calçada són factors fonamentals per a la viabilitat dels treballs.

El Radar 3D STREAM permet realitzar, d’una sola vegada, 34 perfils en continu amb una equidistància de 3 cm entre ells.

Aquesta tecnologia permet escanejar en alta resolució el conjunt integral del paviment en molt poc temps, detectant qualsevol canonada o anomalia sota la superfície.

Escanejat del paviment d’una autopista urbana mitjançant Radar 3D STREAM.

Gràcies a una precisa georeferenciació de les dades, el solapament dels resultats amb la cartografia existent permet identificar, de forma molt exacta, la xarxa de serveis:

Solapament de la cartografia amb els productes identificats

D’altra banda, combinant les dades amb un model digital en 3D del terreny, és possible afegir les capes corresponents a la xarxa d’instal·lacions i ampliar el model obtingut sota el subsòl.

Model digital del terreny

Caracterització i gruixos de el ferm d’una calçada

El georadar és l’eina universal més indicada per mesurar els gruixos de les capes de el ferm de la calçada d’una carretera i les seves principals característiques.

En general, en aquest tipus d’assajos s’utilitzen antenes entre 1 i 2 GHz.

En aquest tipus d’assaig, la clau de l’èxit és fer una recollida de dades amb una elevada qualitat a velocitats elevades, sense interferir el trànsit.

Per aquest motiu, GEOTOPSA ha dissenyat un suport basculant que permet mesurar en condicions de trànsit, compatibilitzant la seguretat viària i la qualitat de les dades obtingudes en camp.

Suport basculant dissenyat per GEOTOPSA
Sistema basculant muntat sobre el vehicle d’inspecció.

L’ús d’antenes de freqüència 1 GHz se solen utilitzar per mesurar característiques del paquet de ferm complet.

Assaig amb antena de 1 GHz.

L’ús d’antenes de 2 GHz de freqüència, permet mesurar amb una resolució molt elevada les capes asfàltiques superficials, tot i que el dispositiu ha d’anar molt enganxat a la superfície del paviment.

Assaig amb antena de 2 GHz.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?