Des del 2010 i després de diversos retards, l’estació intermodal d’ADIF de la Sagrera a Barcelona avança cap a la seva fase final.

L’equip de GEOTOPSA està vivint molt de prop aquests treballs, col·laborant activament en el replanteig topogràfic dels paraments i elements arquitectònics de les sortides d’emergència.

Compartim algunes imatges de l’estat de les obres a l’interior de l’estació, en punts com els accessos de vianants, sortides d’emergència i de l’andana principal.

Accés peatonal

L’exigència en la precisió en paraments i elements de final d’obra és molt elevada. Per a això s’està utilitzant una Estació Total Leica robotitzada amb un mesurament angular d’1 ”.

Andana principal

Els passos estrets són d’especial dificultat, donat el camp de visió limitat per als equips de mesurament.

Sortida d’emergència

Finalment, els punts d’ancoratge de les estructures a incorporar han de ser replantejats i marcats al mil·límetre per finalitzar amb èxit el muntatge dels elements prefabricats com escales, revestiments o estructures metàl·liques.

Replanteig de les escales