Estudi de l’estratigrafia geològica superficial i detecció d’anomalies en el subsòl causades per esvoranc o esllavissades de terres

Els mètodes geofísics són fonamentals per detectar anomalies o condicions no previstes sota el subsòl que puguin afectar l’estabilitat d’estructures de construccions presents o futures.

Alguns dels fenòmens detectables i fàcilment identificables, són:

  • Presència d’esvorancs per efectes del drenatge de sòl.
  • Lliscaments en sòls afectats per pluges torrencials.

Presència d’esvorancs per efectes del drenatge de sòl

L’aparició d’esvorancs causats pel trencament de tubs de drenatge o col·lectors o altres, posa en sever risc la seguretat.

Els esvorancs apareixen de forma sobtada per un rentat de fins des de les capes inferiors fins a la superfície que posa en risc el pas de vehicles en calçada o fins i tot els vianants.

Bé sigui mitjançant el georadar com de la tomografia elèctrica, aquests fenòmens són indentificables i quantificables, abans que es produeixi el col·lapse total.

Aparició d’un esvoranc en calçada.
Esvoranc reparat en calçada.
Estudi de la presència d’esvorancs en calçada.

Geomorfologia superficial en sòls afectats per pluges torrencials

D’altra banda, també és força habitual trobar anomalies en sòls afectats per fenòmens associats a pluges torrencials com esllavissades en talussos o per desbordaments en llits de rius.

Les eines geofísiques permeten estudiar l’abast dels danys produïts i estudiar la geomorfologia de l’entorn circumdant.

Danys en calçada produïts pel desbordament de la llera d’un riu.
Lliscament de terres produït per pluges torrencials.
Resultats de la inspecció d’un lliscament mitjançant tomografia elèctrica

Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?