Aixecament de recobriments, espaiat i diàmetres d’armadures en estructures de formigó.

Les armadures en un formigó armat tenen la funció d’absorbir les tensions i esforços que suporta una estructura. El coneixement de la seva geometria és fonamental el càlcul de les càrregues que pot suportar.

Algunes de les tipologies d’estructures de formigó que es pot estudiar mitjançant georadar són:

  • Forjats
  • Pilars
  • Vigues
  • Murs
  • Estructures singulars

Forjats

En primer lloc, els forjats poden escanejar des de la seva cara superior o des del seu cara inferior. En general i per tenir un esquema complet de l’element, s’han escanejar des de les dues cares.

Aixecament d’armadures per la seva cara inferior en una estructura en rehabilitació.

De vegades, si l’edifici està en ús, el marcatge de cadascuna de les armadures localitzades representa una tasca una mica més complexa.

Marcatge d’armadures a la cara superior d’un forjat d’un edifici en ús.

Pilars

L’aixecament d’armadures en pilars és una de les aplicacions més tradicionals i utilitzades en aquest tipus d’estructures.

Reconeixement de les seccions de pilars en un edifici de nova construcció.

En el cas de treballar en pilars de poca secció, determinar el diàmetre de les armadures de les cantonades representa tot un repte, ja que l’espai disponible per treballar és molt escàs.

Treball de detall per a armadures cantoneres en un pilar de poca secció.

Vigues

D’altra banda, el treball en bigues sol ser dels més complexos ja que la seva disposició geomètrica, accés i densitat d’armadures, pot dificultar bastant la feina.

Aixecament d’una biga en una estructura industrial.
Els estudis en armadures són una singularitat en aquest tipus d’aixecaments.

Murs

No obstant això, un altre dels casos més característics i típics és l’aixecament de murs portants. Aquest tipus d’estructures, per la seva geometria, són de les més senzilles de resoldre.

Aixecament de recobriments, espaiat i diàmetres d’armadures en un mur portant.
Aixecament d’armadures en una zona elevada d’un mur portant.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?