La Línia 10 en el seu tram SUD a la Zona Franca, i en particular les estacions d’Ecoparc, Port Comercial i ZAL Riu Vell ja estan a punt de posar-se en marxa.

Un dels elements finals són les mampares que aniran ancorades sobre els paraments verticals que protegeixen de el vent i la pluja als usuaris en cadascuna de les estacions elevades de la nova línia.

Per procedir a l’ancoratge de qualsevol element sobre un parament de formigó armat, es fa imprescindible identificar in-situ la posició de l’armat d’aquestes estructures, per tal de procedir a un ancoratge el més efectiu possible sense perjudicar l’estructura de formigó.

Fa uns pocs dies, un equip de tècnics de GEOTOPSA va dedicar diverses jornades a escanejar, mitjançant l’equip de georadar de concreti mapping, el formigó per identificar in-situ la posició tridimensional de les armadures presents en tot el parament vertical lateral de les andanes de les noves estacions de la Línia 10 a la Zona Franca.

El resultat del nostre treball va ser que tots els ancoratges van poder realitzar amb èxit sense danyar en gens ni mica l’estructura.

Compartim amb els lectors algunes de les fotos realitzades durant les inspeccions a l’obra.