Estudi del subsòl en polígons químics, instal·lacions industrials, centrals elèctriques o estacions de servei.

Els polígons industrials o instal·lacions de risc amb atmosferes ATEX, requereixen d’una especial sensibilitat en l’estudi del seu subsòl. Els serveis de major interès per la indústria i que poden ser resolts mitjançant mètodes geofísics són, entre d’altres:

  • Estudi de les canonades enterrades que discorren a les instal·lacions.
  • Estudi de la conductivitat del subsòl.
  • Identificació de nivells geològics d’interès.
  • Treballs al mantenimient d’estacions de servei.
  • Treballs en tancs de formigó d’emmagatzematge de líquids.

Estudi de les canonades enterrades que discorren a les instal·lacions.

El coneixement i geoposicionament de les xarxes de canonades en instal·lacions industrials són de gran importància ja que qualsevol incident o accident en el cas d’intervenir el subsòl pot produir talls de subministrament i posar en risc la instal·lació.

Per aquest motiu, es dediquen tots els recursos disponibles i una gran varietat d’antenes i equips per cobrir tot el rang de profunditats i diàmetres possibles.

Antena de profunditat i antena multifreqüència en central de generació elèctrica.
Radiodetector de cablejats en central de generació elèctrica.
Antena de radar STREAM 3D en instal·lació industrial a Sallent (BARCELONA).

Estudi de la conductivitat del subsòl

D’altra banda, una de les activitats habituals en aquest tipus d’instal·lacions és la localització de punts per realitzar preses de terra. Per a això s’ha de realitzar un estudi de conductivitat elèctrica del subsòl.

La tomografia elèctrica és l’equip indicat per a aquest tipus d’assajos.

Identificació de nivells geològics d’interès

Els assajos de tomografia elèctrica o de sísmica permeten, al seu torn, identificar les capes de terreny més adequades per suportar noves càrregues o localitzar anomalies en el subsòl.

Assaig de tomografía elèctrica per a identificar anomalies al subsòl.
Assaig de sísmica (down-hole) per al càlcul de resistència mecànica del terreny.

Treballs en el manteniment d’estacions de servei

Les estacions de servei també són instal·lacions complexes on coexisteixen una gran varietat de xarxes subterrànies, entre elles, les associades als tancs de carburant enterrats.

Estació de servei de Repsol a l’Avinguda de Sarrià de Barcelona.
Treballs amb georadar a la xarxa d’estacions de servei de BP a Andalusia.

Treballs en tancs de formigó d’emmagatzematge de líquids

Finalment, una de les aplicacions més apreciades i típiques de l’assaig amb georadar d’alta freqüència és la determinació de la geometria de l’armat, i especialment, dels anells dels tancs de formigó d’emmagatzematge de carburants o líquids.

Treballs en instal·lacions d’emmagatzematge al Port de Tarragona.
Treballs en instal·lacions d’emmagatzematge al Port de Barcelona.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?