Ús del georadar per a la caracterització de molls portuaris i detecció d’anomalies o instal·lacions enterrades en ports

Els serveis de geofísica més habituals en instal·lacions portuàries són:

  • Aixecament d’instalacions soterrades.
  • Detecció preventiva d’esvorancs.
  • Detección de la cunya marina.

Aixecament d’instal·lacions soterrades

Les instal·lacions portuàries tenen un subsòl, a més de molt agressiu causa de l’elevada salinitat, molt ocupat pel pas d’instal·lacions de tot tipus: pluvial, elèctriques, comunicacions, aigua, carburants o alta tensió. El seu coneixement és essencial per evitar accidents o interrupcions de subministraments durant qualsevol obra de reparació o millora que es faci.

Aixecament d’instal·lacions soterrades al Port de Vigo (GALICIA)

Per a aquest tipus de serveis, GEOTOPSA utilitza la tècnica del georadar, juntament amb elements auxiliars com radiodetectors i sondes.

Port de Barcelona. Moll Iberpotash (BARCELONA)
Port de Palamós (GIRONA)
Port de l’Escala (GIRONA)

Detecció preventiva d’esvorancs

D’altra banda, la intrusió d’aigua sota els molls dels ports, afavoreix la neteja de fins del terraplè que sostenta a moll. Aquest buidatge, pot acabar amb el temps formant un esvoranc i comprometre la seguretat del moll.

Port de Mataró (BARCELONA)

El mètode de detecció més simple i fiable d’aquesta tipologia de patologia és l’assaig de tomografia elèctrica resistiva (ERT).

Port Balís, Sant Andreu de Llavaneres (BARCELONA)
Port de L’Escala (GIRONA)

D’altra banda, en casos de dificultat d’accés, es poden fer assajos de tomografia elèctrica en els murs de tancament de moll.

Moll Álvarez de la Campa. Port de Barcelona.

Detecció de la cunya marina

Finalment, la falca marina o intrusió de l’aigua salada terra endins provoca alteracions en la capacitat portant dels molls o instal·lacions d’emmagatzematge o logístiques.

L’assaig de tomografia elèctrica és també el indicat per detectar aquest fenomen amb molta fiabilitat.

Moll Prat, Port de Barcelona.
Moll d’inflamables. Port de Barcelona.
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?