La tomografia elèctrica és la tècnica geofísica més utilitzada per a la caracterització estratigràfica d’un subsòl.


La tomografia elèctrica (ERT) és un mètode prospectiu geoelèctric que analitza els materials del subsòl en funció del seu comportament elèctric. És a dir, és un diferenciador de materials en funció del seu valor de resistivitat elèctrica.

L’assaig té per objectiu específic determinar el valor de la resistivitat del subsòl en l’àmbit comprès entre dos sondejos.

El procés de presa de dades consisteix en la implantació de nombrosos elèctrodes al llarg del perfil de mesura, amb una separació que determinarà la resolució i la profunditat d’investigació.

El resultat de l’estudi és una secció distància-profunditat amb la distribució de la resistivitat del subsòl.

Finalment, aquests valors de resistivitat s’associen a l’estratigrafia geològica del terreny. També permet detectar anomalies com cavitats o estructures soterrades.

Terminal CLH. Port de Barcelona
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?