PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS [CAT]
En compliment del que disposa el RGPDUE 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018, l’informem que aquesta comunicació conté informació confidencial i privilegiada, sent d’ús exclusiu del destinatari. Si vostè no és el destinatari, tingui en compte que qualsevol distribució, còpia o ús d’aquest comunicat, està estrictament prohibit. Si vostè ha rebut aquesta comunicació per error, comuniqui-ho per correu electrònic o telèfon i tingui l’amabilitat d’eliminar-lo de sistema. Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades a: www.geotopsa.com/ca/protecciodedades/
Responsable de TractamentGEORADAR, TOPOGRAFÍA I SERVEIS AMBIENTALS, S.L.
FinalitatComunicació corporativa amb tercers interessats i recepció de fitxers adjunts necessaris per al desenvolupament de l’activitat comercial de l’empresa.
Base jurídicaInterès legítim
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen a la + Informació Addicional RGPDUE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES [ESP]
En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPDUE 2016/679 y la LOPDGDD 3/2018, le informamos que esta comunicación contiene información confidencial y privilegiada, siendo de uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de este comunicado, está estrictamente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, comuníquelo por correo electrónico o teléfono y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en: www.geotopsa.com/ca/protecciondedatos/
Responsable de TratamientoGEORADAR, TOPOGRAFÍA I SERVEIS AMBIENTALS, S.L.
FinalidadComunicación corporativa con terceros interesados y recepción de ficheros adjuntos necesarios para el desarrollo de la actividad comercial de la empresa.
Base jurídicaInterés legítimo
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir les datos, así como otros derechos que se identifican en la +Información Adicional RGPDUE
Whatsapp chat
Necesites ajuda? ¿Necesitas ayuda?
Geotopsa
Hola! En que et podem ajudar?
¡Hola! ¿En que podemos ayudarte?